Gwybodaeth am y

PRIF LEOLIAD ADLONIANT WRECSAM

Lleoliad

Wrexham Glyndŵr University, Wrexham Campus, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Ffôn

01978 293 293

Swyddfa Docynnau

0844 249 1000

Title Address Description Directions
" data-pin-email="mailto:mailto:" data-marker-filter-category="">
William Aston Hall
Mold Rd, Wrexham LL11 2AW, UK

Wrexham Glyndŵr University, Wrexham Campus, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Directions

TRÊN

Ar ôl cyrraedd Wrecsam ar y trên gallwch gymryd tacsi neu gerdded i’r lleoliad o ddwy orsaf Wrecsam. Rydym 0.2 milltir o orsaf Gyffredinol Wrecsam a 0.6 milltir o orsaf Ganolog Wrecsam.

Car

Gadewch Gyffordd 15 oddi ar yr M56 lle mae’n ymuno â’r M53 i Gaer/Wrecsam. O’r M53, cariwch ymlaen ar hyd yr A55, a chymryd yr allanfa gydag arwydd A483 Wrecsam. Mae Prifysgol Glyndŵr wedi’i lleoli oddi ar Gyffordd 5 yr A483 gydag arwydd Wrecsam/Yr Wyddgrug.

TACSI

Trefnwch sut y byddwch yn mynd adref. Os oes angen tacsi arnoch, defnyddiwch ein gwasanaeth tacsi cymeradwyedig, Station Cars. Ffoniwch 01978 363661.

PARCIO

Ceir parcio am ddim ledled Campws y Brifysgol.
Nifer o lefydd: 1000 (gan gynnwys 30 bae anabl)

Pin It on Pinterest

Share This