Gwybodaeth am y

PRIF LEOLIAD ADLONIANT WRECSAM

Lleoliad

Wrexham Glyndŵr University, Wrexham Campus, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Ffôn

01978 293 293

Swyddfa Docynnau

0844 249 1000

TitleAddress DescriptionDirections
William Aston Hall
Mold Rd, Wrexham LL11 2AW, UK

Wrexham Glyndŵr University, Wrexham Campus, Mold Road, Wrexham, LL11 2AW

Directions

TRÊN

Ar ôl cyrraedd Wrecsam ar y trên gallwch gymryd tacsi neu gerdded i’r lleoliad o ddwy orsaf Wrecsam. Rydym 0.2 milltir o orsaf Gyffredinol Wrecsam a 0.6 milltir o orsaf Ganolog Wrecsam.

Car

Gadewch Gyffordd 15 oddi ar yr M56 lle mae’n ymuno â’r M53 i Gaer/Wrecsam. O’r M53, cariwch ymlaen ar hyd yr A55, a chymryd yr allanfa gydag arwydd A483 Wrecsam. Mae Prifysgol Glyndŵr wedi’i lleoli oddi ar Gyffordd 5 yr A483 gydag arwydd Wrecsam/Yr Wyddgrug.

TACSI

Trefnwch sut y byddwch yn mynd adref. Os oes angen tacsi arnoch, defnyddiwch ein gwasanaeth tacsi cymeradwyedig, Station Cars. Ffoniwch 01978 363661.

PARCIO

Ceir parcio am ddim ledled Campws y Brifysgol.
Nifer o lefydd: 1000 (gan gynnwys 30 bae anabl)

Pin It on Pinterest

Share This